PL EN
dostarczamy
sprawdzone narzędzia

Narzędzia HR

PAPI 3 Leadership

Doskonałe wyniki przedsiębiorstwa, to zasługa prawidłowych procesów ale także, a może przede wszystkim ludzi, którzy nimi zarządzają. Przywódcą jest nie tylko właściciel czy Prezes organizacji ale także osoby na rożnych szczeblach organizacji, które motywują innych do podjęcia działań w określonym kierunku, aby osiągnąć pożądane rezultaty.

PAPI3 Leadership to innowacyjny, oparty na najnowszych badaniach kwestionariusz i model kompetencji przywódczych, które pozwolą twojej organizacji osiągać najlepsze wyniki. MODEL KOMPETENCJI PRZYWÓDCZYCH
Czy istnieje jeden model kompetencji przywódczych, który sprawdzi się w dzisiejszych czasach w każdej organizacji? Tak. Praca nad nim zabrała ponad 5 lat i wymagała ogromnej ilości konsultacji z przedstawicielami firm działających w różnych branżach na całym świecie. W jego budowę zaangażowano organizacje z 16 krajów. Model PAPI3 Leadership wykorzystuje najnowsze badania na temat efektywnego przywództwa, ale także doświadczenia praktyków, co sprawia że ma solidne podstawy, jest przyjazny dla użytkownika i co najważniejsze znajduje potwierdzenie w wynikach pracy efektywnych przywódców.


PAPI3 Leadership określa kluczowe atrybuty efektywnych liderów, a dzięki wielokulturowej genezie znajdzie zastosowanie w organizacjach na całym świecie.


4 poziomy przywództwa:
 • Lider zespołu – Team Leader
 • Lider menedżerów – Menedżer średniego szczebla
 • Lider liderów – Dyrektor
 • Senior executive - Wyższa kadra menedżerska

4 wymiary przywództwa:
 • Wyznaczanie kierunku
 • Dostarczanie rezultatu
 • Budowanie potencjału
 • Inspirowanie

4 WYMIARY PRZYWÓDZTWA
Przywództwo to zbiór przekonań, postaw i zachowań. Model Leadership firmy Cubiks to 11 kompetencji wyróżniających najlepszych liderów, pogrupowanych w 4 kluczowe wymiary przywództwa.  W zależności od poziomu stanowiska w organizacji, wymagane są różne predyspozycje i różne zakresy kompetencji w ramach tych wymiarów. Raport PAPI3 Leadership oparty na wynikach Kwestionariusza Osobowości i Preferencji oraz modelu kompetencji przywódczych Cubiks konkretnie wskazuje mocne strony i obszary do rozwoju przywódców zajmujących stanowiska na różnych poziomach organizacji. Wyniki w raporcie odniesiono do wymagań aktualnego stanowiska oraz osobno do stanowiska na kolejnym poziomie zarządzania. 


Raport PAPI3 Leadership jasno wskazuje, co może ułatwić efektywne funkcjonowanie i rozwój pracownika, a co stanowi przeszkodę i wymaga rozwoju lub zmiany.ROZWÓJ LIDERÓW W ORGANIZACJI
Sprawne działanie organizacji bezwzględnie wymaga odpowiedniej dbałości o jej zasoby personalne. Przygotowując odpowiednią kadrę rezerwową, zabezpiecza się interesy firmy w dłuższej perspektywie czasowej. PAPI3 Leadership daje możliwość określenia aktualnego poziomu kompetencji do pełnienia funkcji liderskich oraz predyspozycji do rozwoju w tym kierunku. Inwestycja w pracowników mających odpowiedni potencjał w tym zakresie pozwoli zbudować odpowiednie zasoby i rozsądnie dysponować budżetem szkoleniowym.

NOWOŚĆ!
MAPOWANIE: PREDYSPOZYCJE OSOBOWOŚCIOWE A PRZYWÓDZTWO W ORGANIZACJI

Dziś sam opis osobowości i preferencji już nie wystarczy. Na dynamicznym, ciągle rozwijającym się rynku liczą się innowacje. Aktualna wiedza i technologia pozwalają odnieść wnioski płynące z badań osobowości do wymagań poszczególnych poziomów przywództwa w organizacji.


 

Pogłębiona analiza wyników i mapowanie w PAPI 3 Leadership daje po raz pierwszy możliwość szybkiego
i konkretnego wskazania, w jakich obszarach przywództwa i na jakim poziomie zarządzania pracownik będzie sobie doskonale dawał radę, a które sprawią mu trudność. 


OBSZARY ZASTOSOWANIA:

 • Rekrutacja i selekcja
 • Ocena potencjału
 • Ocena kompetencji
 • Badanie potrzeb szkoleniowych