PL EN
dostarczamy
sprawdzone narzędzia

Narzędzia HR

PAPI 3 Sales

Świetny handlowiec jest wart niemal każdej ceny. Rekrutacja, ocena i szkolenie pracowników działów sprzedaży pozostaje sporym wyzwaniem dla działów HR. Częściowo jest to spowodowane różną interpretacją roli handlowca i trudnościami z jasnym określeniem wymagań. Nie mniejsze wyzwanie stanowi diagnoza tych obszarów, a co za tym idzie podjęcie właściwej decyzji na etapie rekrutacji. Dodatkowo pozostawienie dobrego handlowca samemu sobie sprawi, że nie zwiąże się z organizacją na dłużej.

PAPI 3 Sales pomaga określić, jakich ludzi należy szukać, a także jakie działania rozwojowe im zaproponować, aby rozwijali swoje kompetencje i chcieli pozostać w firmie na dłużej.ODPOWIEDNI CZŁOWIEK NA ODPOWIEDNIM STANOWISKU
Nie istnieje jeden prawidłowy profil kompetencji dla handlowców. Przygotowanie profilu dedykowanego jest bardzo czasochłonne i wymaga znajomości metodologii profesjonalnej analizy pracy. Alternatywą jest wykorzystanie wystandaryzowanego modelu, wskazującego cechy i kompetencje niezbędne do osiągnięcia sukcesu na poszczególnych etapach procesu sprzedaży.


Oparty na najnowszych badaniach model i kwestionariusz PAPI3 Sales, umożliwia dokładne przyjrzenie się predyspozycjom i kompetencjom kandydatów do działów sprzedaży/ pracowników.JAKOŚĆ I PRAGMATYZM
PAPI 3 Sales to Kwestionariusz Osobowości i Preferencji stworzony z myślą o siłach sprzedażowych. Pozyskanie informacji na temat wiedzy i doświadczenia kandydatów nie stanowi problemu, zdecydowanie trudniej jest wnioskować o ich preferencjach, predyspozycjach i zdolnościach. Brak tej wiedzy, podnosi poziom ryzyka kosztów i strat wynikających z podjęcia złej decyzji rekrutacyjnej lub nietrafnych decyzji w aspekcie rozwoju pracowników. Zabezpieczeniem może stać się min. kwestionariusz osobowości.


Kwestionariusz PAPI3 Sales umożliwia badanie cech osobowości, niezbędnych dla efektywności osób na stanowiskach sprzedażowych.KRÓTSZY, BARDZIEJ CELNY WYWIAD
PAPI 3 Sales  pomaga skoncentrować się na kluczowych obszarach i w krótszym czasie uzyskać istotne informacje o kandydatach do pracy i pracownikach. Wywiad, wspomagany informacjami z testu jest bardziej celny i obiektywny.


NOWOŚĆ!
MAPOWANIE: PREDYSPOZYCJE OSOBOWOŚCIOWE A WYMAGANIA PROCESU SPRZEDAŻY

Dziś sam opis osobowości i preferencji już nie wystarczy. Na dynamicznym, ciągle rozwijającym się rynku liczą się innowacje. Aktualna wiedza i technologia pozwalają odnieść wnioski płynące z badań osobowości do wymagań poszczególnych etapów procesu sprzedaży.


Pogłębiona analiza wyników i mapowanie w PAPI 3 Sales daje po raz pierwszy możliwość szybkiego i konkretnego wskazania, które elementy procesu sprzedaży będą naturalnie proste dla kandydata, a które sprawią mu trudność.Ten rodzaj wiedzy, w dodatku nie wymagający osobistego zaangażowania w proces analizy danych, jest nie do przecenienia podczas rekrutacji, w trakcie diagnozy kompetencji czy tworzenia planów rozwojowych.

UNIKALNE RAPORTY
Papi 3 Sales to specjalne raporty dedykowane menedżerom, rekruterom i trenerom sił sprzedaży. Konkretna informacja dotycząca mocnych i słabszych stron kandydata pomaga podczas rekrutacji szybko określić jego przydatność dla organizacji.


W projektach rozwojowych PAPI3 Sales umożliwia jasne wskazanie pozwala obszarów, wokół których warto skupić działania rozwojowe.


OBSZARY ZASTOSOWANIA 
  • Rekrutacja i selekcja
  • Ocena potencjału
  • Ocena kompetencji
  • Badanie potrzeb szkoleniowych