PL EN
dostarczamy
sprawdzone narzędzia

Narzędzia HR

Szybka i efektywna ocena potencjału poznawczego

Poznanie mocnych stron obecnych i potencjalnych pracowników pozwala organizacji podejmować trafne decyzje personalne, zaoszczędzić czas i zwiększać sprawność działania. Sposobem na pozyskanie tej wiedzy jest wykorzystanie testów analitycznych, uznawanych jako jeden z najlepszych, pojedynczych wskaźników przyszłej efektywności pracy.
LOGIKS to seria testów analitycznych umożliwiająca rzetelną ocenę potencjału poznawczego kandydatów i pracowników. Pozwala ocenić, jak kandydat czy pracownik radzi sobie z rozwiązywaniem problemów przedstawionych w formie werbalnej, numerycznej i abstrakcyjnej. W zestawieniu z innymi narzędziami dostępnymi na platformie Cubiks Online stanowi ogromne wsparcie w poznawaniu silnych stron i wnioskowaniu o przyszłej efektywności pracy zarówno kandydatów, jak i pracowników. 

  • Zadania typu numerycznego dotyczą analizy danych liczbowych, oceniają umiejętności analizy informacji prezentowanych w formie wykresów, grafów i tabel oraz wyciągania na tej podstawie logicznych wniosków.
  • Zadania typu werbalnego dotyczą analizy tekstu, oceniają zdolność rozumienia tekstu oraz wyciągania logicznych wniosków.
  • Zadania typu abstrakcyjnego mają formę graficzną (obrazki, diagramy, ciągi znaków) i oceniają zdolność analizy, rozumienia i wyciągania wniosków na podstawie materiału niewerbalnego.

Szybka i trafna preselekcja
Niezależnie od tego, ile w procesie rekrutacyjnym analizowanych jest aplikacji, test zdolności poznawczych LOGIKS jest idealnym sposobem na optymalizację czasu i kosztów. Daje jednocześnie solidne podstawy do identyfikacji najlepszych kandydatów i podjęcia trafnych decyzji rekrutacyjnych. Dzięki zastosowaniu procedury automatycznej oceny, w której na podstawie wyników z badań tworzony jest ranking kandydatów, proces selekcji trwa zdecydowanie krócej niż standardowa procedura. Zastosowanie testu LOGIKS pozwala na dokładne poznanie i zrozumienie profilu kandydata i jeszcze lepsze uzasadnienie dokonywanych przez rekrutera wyborów. Adekwatnie do potrzeb
LOGIKS pozwala sprawdzić zdolności poznawcze kandydata, dając solidne podstawy do podejmowania decyzji w procesie selekcji. Test występuje w dwu wersjach: podstawowej LOGIKS GENERAL i zaawansowanej LOGIKS ADVANCED. Pierwsza może być stosowana bez ograniczeń, na wszystkich poziomach organizacji. Wersja zaawansowana przygotowana została z myślą o absolwentach i menadżerach. Zadania w testach LOGIKS dobierane są losowo spośród puli elementów o zróżnicowanym typie i poziomie trudności (item banking). Dzięki temu każde z badań jest unikalne, a możliwości manipulowania wynikami ograniczone. Efektywnie można również ocenić kandydatów, którzy aplikują powtórnie np. na inne stanowisko w organizacji.Praktyczne raporty
Testy LOGIKS dostępne są na platformie Cubiks Online, która umożliwia administrowanie, monitorowanie przebiegu badań oraz generowanie raportów. Interpretacja wyników przedstawiona jest w formie graficznej i opisowej. Raporty dostępne są bezpośrednio po zakończeniu badania przez kandydata i oprócz wyników testu informują również o tempie i dokładności pracy kandydata. Chcesz dowiedzieć się więcej?

napisz: info@alta.pl  lub  zadzwoń: +48 32 249 50 40

Nasi konsultanci czekają!