PL EN
dzielimy się
wiedzą i doświadczeniem

Szkolenia

Akademia HR

Działania w obszarze zarządzania ludźmi powinny mieć charakter długofalowy, spójny i zintegrowany. Podstawą efektywnego działania jest wiedza i umiejętności dotyczące procesów, z jakimi się spotykamy w codziennej pracy uwzględniając pełny cykl życia pracownika w organizacji od rekrutacji poprzez ocenę pracy i wspieranie rozwoju na kolejnych etapach kariery.

Dzięki współpracy z naszymi międzynarodowymi Partnerami opracowane przez naszych ekspertów programy szkoleń dotyczą rozwiązań HR uwzględniających wyniki najnowszych badań, rozwiązania aktualnie stosowane na świecie oraz tam, gdzie to uzasadnione, wykorzystanie najnowszych technologii. Chcemy podzielić się naszym doświadczeniem, ułatwić wdrażanie nowych rozwiązań HR, pokazać, w jaki sposób wykorzystywać nowoczesne technologie i wdrażać nowatorskie podejścia. 


                                   
              Skuteczna rekrutacja           Profesjonalny Asesor            Zarządzanie i projektowanie 
              i selekcja                                                                             sesji AC/DC

                              
              Wywiad kompetencyjny       Ocena kompetencji                Efektywny feedback
             
metodą 360      

                      
              Testy w biznesie                   Psychospołeczne i prawne
                                                           aspekty mobbingu


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową www.alta.edu.pl