PL EN
nowoczesne
badania kierowców

TEST2DRIVE

TEST2DRIVE to nowoczesny, komputerowo wspomagany system testów psychologicznych, efektywnie wspomagający pracę psychologa transportu i psychologa pracy.

TEST2DRIVE doskonale sprawdza się, jako narzędzie do psychologicznej oceny kierowców oraz osób wykonujących zawody wymagające pełnej sprawności psychoruchowej, tj.:
  • operatorzy wózków widłowych

  • operatorzy maszyn

  • pracownicy wysokościowi

  • pracownicy produkcyjni różnych branż


Badania odbywają się z wykorzystaniem komputera z dostępem do Internetu, wyposażonego w monitor dotykowy.

Interfejs TEST2DRIVE jest przejrzysty i intuicyjny zarówno dla prowadzącego i nadzorującego badania psychologa, jak i dla osoby badanej. System umożliwia liniowe zarządzanie kolejnymi etapami badania, aż do uzyskania kompletu wyników, potrzebnych do postawienia rzetelnej diagnozy.

Bezpośrednio po wykonanym badaniu dostępne są wyniki testów - surowe i znormalizowane - w postaci czytelnych raportów i protokołów. Wbudowany w systemie formularz wywiadu wspomaga przeprowadzenie tej części badania, a generator obowiązkowej dokumentacji - kart badania i  orzeczeń - skraca czas potrzebny na opracowanie wymaganej przepisami prawa dokumentacji badań. 

Wyniki badań zapisywane są na centralnym serwerze, zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych osobowych. Uszkodzenie lub utrata komputera/dysku wykorzystywanego do prowadzenia badań nie powoduje utraty wyników badań i rejestru osób badanych. TEST2DRIVE gwarantuje Użytkownikowi pełne bezpieczeństwo przechowywana i przetwarzania wprowadzonych danych. Dostęp do systemu odbywa się poprzez mechanizm logowania uniemożliwiający wgląd do systemu osobom niepowołanym.

System TEST2DRIVE udostępniany jest Klientom wraz z „Podręcznikiem użytkownika”, który zawiera podstawy merytoryczne diagnozy psychologicznej kierowców, a także szczegółowe dane o zawartych w systemie procedurach testowych.


TEST2DRIVE spełnia wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie badań psychologicznych i jest narzędziem rekomendowanym przez nową „Metodykę przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu” do badań psychologicznych kierowców (Instytut Transportu Samochodowego, 2015).Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami!

t2d@info.pl

Odwiedź stronę TEST2DRIVE!