PL EN
urzeczywistniamy
nowatorskie idee

Usługi HR

Assessment Center

Projektujemy i prowadzimy sesje Assessment Center, które umożliwiają obiektywną i trafną ocenę wybranych kompetencji. Dobieramy metody i narzędzia pomagające zidentyfikować potencjał osobowościowy, zdolności poznawcze, motywację oraz preferowane schematy zachowań. Opracowujemy czytelne raporty zawierające informacje, które ułatwiają podejmowanie decyzji dotyczących rekrutacji i promocji.
 
Ponad to proponujemy indywidualne podejście do oceny kadry menedżerskiej - Executive Assessment. W tego typu projektach budujemy strukturę indywidualnych sesji oceny w sposób odpowiadający zarówno potrzebom organizacji, jak i oczekiwaniom uczestnika. Taka forma pozytywnie wpływa na zaangażowanie uczestników w sam proces oceny, wspiera kreowanie wizerunku organizacji oraz umożliwia zarządzanie kompetencjami kadry menedżerskiej w perspektywie długoterminowej.
 
Nasze atuty
 • Pracujemy w zespole doświadczonych konsultantów z wykształceniem psychologicznym posiadających międzynarodowo uznawane certyfikaty asesorów.
 • ​Wykorzystujemy trafne i rzetelne metody funkcjonujące na platformach online: 
  • PAPI3
  • CTRQ 
  • testy analityczne, kompetencyjne i językowe
 • Dysponujemy zadaniami z katalogu AC-EXC typu:
  • dyskusje grupowe
  • rozmowy symulowane i prezentacje
  • zadania analityczne i planistyczne
 • Dobieramy narzędzia i metody do wymagań stanowiska, branży i poziomu zarządzania.
 • Każdy projekt doradczy kończymy przekazaniem informacji zwrotnych uczestnikom.