PL EN
urzeczywistniamy
nowatorskie idee

Usługi HR

Modele kompetencyjne

Budujemy, modyfikujemy i wdrażamy modele kompetencyjne dostosowane do potrzeb i wymagań organizacji. Wykorzystujemy sprawdzoną metodologię. Dbamy o spójność modelu z celami, wizją i strategią. Pozyskujemy zaangażowanie osób wewnątrz firmy, co przekłada się na skuteczność wdrożenia i szerokie wykorzystanie modelu. 

Nasze atuty
 • Pracujemy w zespole doświadczonych konsultantów, którzy zadbają o to, aby model kompetencyjny był spójny ze strategią organizacji.
 • Budując, modyfikując i wdrażając modele kompetencyjne wykorzystujemy:
  • technikę Repertory Grid Interview
  • technikę wydarzeń krytycznych
  • badania ankietowe
  • panele ekspertów
 • Dbamy o standardy i etykę.