PL EN
urzeczywistniamy
nowatorskie idee

Usługi HR

Ocena 360

Projektujemy i wdrażamy systemy oceny kompetencji typu 360o. Wykorzystujemy kompetencyjne modele generyczne lub pracujemy na kompetencjach Klienta. Posiadamy internetowe platformy oceny, co umożliwia efektywne administrowanie oraz monitorowanie projektu. Oferujemy wsparcie w przygotowaniu akcji informacyjnej oraz warsztaty dla uczestników procesu. W generowanych raportach prezentujemy w przejrzysty i interesujący sposób informacje będące podstawą efektywnych sesji feedbackowych. 

Nasze atuty
  • Pracujemy w zespole doświadczonych konsultantów i informatyków, którzy zapewniają efektywne zaprojektowanie i przeprowadzenie procedury oceny. 
  • ​Wykorzystujemy systemy online: 
    • MRA 
    • MRA–I 
    • AltaOnline
  • Dysponujemy katalogiem 53 kompetencji w systemie MRA lub przeprowadzamy ocenę w oparciu o kompetencje Klienta.
  • Każdy projekt doradczy kończymy przekazaniem informacji zwrotnych uczestnikom.