PL EN
urzeczywistniamy
nowatorskie idee

Usługi HR

Selekcja

Weryfikujemy kompetencje kandydatów na różne stanowiska. Określamy profile kompetencyjne i adekwatnie dobieramy narzędzia i metody. Dostosowujemy działania do realiów biznesowych organizacji, dbamy o budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy. Rekomendujemy kandydatów najlepiej spełniających kryteria. 

Nasze atuty
 • Pracujemy w zespole doświadczonych konsultantów z wykształceniem psychologicznym, którzy zapewnią efektywną selekcję na różnorodne stanowiska: od produkcyjnych do najwyższej kadry menedżerskiej.
 • ​​Wykorzystujemy trafne i rzetelne metody funkcjonujące na platformach online: 
  • PAPI3
  • CTRQ 
  • testy analityczne, kompetencyjne i językowe
 • Dysponujemy zadaniami z katalogu AC-EXC typu:
  • dyskusje grupowe
  • rozmowy symulowane i prezentacje
  • zadania analityczne i planistyczne
 • Dobieramy narzędzia i metody do wymagań stanowiska, branży i poziomu zarządzania.
 • Każdy projekt doradczy kończymy przekazaniem informacji zwrotnych uczestnikom.
 • Dbamy o standardy i etykę.