Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i skonstruowanie kalibratora do oceny opóźnień reakcji ekranów dotykowych

W ramach realizacji projektu nr DOB-BIO7/20/01/2015. finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt. „Opracowanie systemu wspomagania badań psychologicznych kierowców dla Policji” zapraszamy do współpracy. Oczekujemy oferty na zaprojektowanie i skonstruowanie kalibratora do oceny opóźnień reakcji ekranów dotykowych, dalej zwanego „Kalibratorem”, z uwzględnieniem następujących kryteriów: Rejestracja wyników otrzymywanych w wyniku działania Kalibratora i ich analiza leży po stronie Zamawiającego. Wszelkie zbywalne autorskie prawa majątkowe do dysponowania Kalibratorem, a także prawa…