Odeszłaś tak niespodziewanie. Będzie nam Ciebie brakowało.