W ramach realizacji projektu nr DOB-BIO7/20/01/2015. finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt. „Opracowanie systemu wspomagania badań psychologicznych kierowców dla Policji” zapraszamy do współpracy.
Oczekujemy oferty na zaprojektowanie i skonstruowanie kalibratora do oceny opóźnień reakcji ekranów dotykowych, dalej zwanego „Kalibratorem”, z uwzględnieniem następujących kryteriów:
  • Rejestracja wyników otrzymywanych w wyniku działania Kalibratora i ich analiza leży po stronie Zamawiającego.
  • Wszelkie zbywalne autorskie prawa majątkowe do dysponowania Kalibratorem, a także prawa zależne Oferent/ Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego.
  • Oferent/ Wykonawca zobowiąże się do dostarczenia Zleceniodawcy Kalibratora w postaci zaprogramowanego urządzenia gotowego do działania wraz z instrukcją obsługi i niezbędną dokumentacją.
  • Na dostarczony Kalibrator Oferent/ Wykonawca udzieli dwuletniej gwarancji.
Oferta powinna zawierać:
  • Ogólną koncepcję konstrukcji Kalibratora wraz z zasilaniem, jednostką sterującą i czujnikiem.
  • Sposób uruchamiania procedury testowej.
  • Precyzję urządzenia rozumianą jako maksymalną różnicę czasu pomiędzy kolejnymi stymulacjami ekranu.
  • Cenę przy założeniu zaprogramowania przez Oferenta Kalibratora, tj. zaprogramowanie czasu pomiędzy stymulacjami oraz długości stymulacji podanych przez Zamawiającego.
Prosimy o przesyłanie ofert z hasłem „Kalibrator” na adres e-mail k.szostok@alta.pl do dnia 9 marca 2018.