ALTA sp. z o.o.

ul. Bażantów 6C/9
40-668 Katowice

NIP: 627-24-75-660
REGON: 278082703
KRS: 0000169161

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego 960.000 zł.

 +48 32 249 50 40
 +48 32 765 82 24
 +48 32 765 82 26

 +48 32 797 95 88

alta@alta.pl

polityka prywatności

Inspektor Ochrony Danych – Adam Krzyszkowski, iod@alta.pl

ALTA sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia/Doradztwa Personalnego zarejestrowaną pod numerem 597 oraz Instytucją Szkoleniową –  nr ewidencji 2.24/00096/2009.