Piotr Szostok

Prezes Zarządu

Krzysztof Szostok

Członek Zarządu – Dyrektor ds. R&D

Tatiana Szostok

Prokurent – Dyrektor ds. HR

Monika Gęga

Menedżer Projektów Rozwojowych

Anna Gacka

Menedżer Projektów Konsultingowych

Krzysztof Czajor

Dyrektor sprzedaży/Head of Sales – ALTA REH

Tomasz Szewczyk

Dyrektor sprzedaży/Head of Sales – ALTA TEST

Konrad Warciak

Kierownik Zespołu IT Senior Software Developer

Małgorzata Filipek

Senior Software Developer

Adam Krzyszkowski

Specjalista ds. wsparcia
technicznego, Administrator Infrastruktury IT

Magdalena Kwosek

Asystenka Zarządu

Ewa Dembska

Specjalista ds. księgowo-kadrowych