Metodyki i standardy

 1. Standardy dla osób stosujących testy w biznesie. Etyka-Procedury- Efektywność. Europejskie standardy dla użytkowników testów w biznesie EFPA EuroTest–WO z komentarzami ekspertów pod redakcją Urszuli Brzezińskiej i Diany Malinowskiej.
  Eksperci ALTA: Tatiana Szostok, Adam Tarnowski, Piotr Szostok, Monika Żak-Domańska
 2. Tarnowski A. (2015) Wprowadzenie. (w:) M. Ucińska (red.) Metodyka przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu. (7-13) Warszawa: ITS
 3. Łuczak A., Zieliński P., Tarnowski A. (2015) Standardy przeprowadzania badań psychologicznych. (w:) M. Ucińska (red.) Metodyka przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu. (33-87) Warszawa: ITS
 4. Tarnowski A., Niezgoda M., Odachowska E., Łuczak A. (2015) Obszary funkcjonowania kierowcy podlegające ocenie. (w:) M. Ucińska (red.) Metodyka przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu. (105-188) Warszawa: ITS
 5. Ścigała DK., Tarnowski A., Ucińska M., Odachowska E. (2015) Dobór metod, wskazania i przeciwwskazania do kierowania pojazdem. (w:) M. Ucińska (red.) Metodyka przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu. (231-264) Warszawa: ITS

Publikacje w czasopismach branżowych

data publikacji miejsce publikacji tytuł publikacji autor
marzec 2016 Harvard Business Review Polska Trafne decyzje rekrutera – case study Aleksandra Raida, Katarzyna Zadrożna
lato 2016 Personel Plus Moda na coaching – wyzwania dla organizacji Anna Gacka
zima 2015 Personel Plus I żyli razem długo i szczęśliwie. Rzecz o tym, jak pozyskać i utrzymać najlepszych handlowców Bartłomiej Wąsowicz
maj 16 Personel Plus Rozwojowy magnes Anna Gacka
lipiec 2016 Personel Plus Standaryzacja, obiektywizm, trafność i rzetelność Bartłomiej Wąsowicz
sierpień 2016 HRStandard.pl Przyszłość narzędzi HR Anna Gacka, Michał Galbarczyk I Inni
październik 2017 Personel Plus Poznać, wzmacniać, inspirować Trendy w rozwijaniu menedżerów Anna Gacka
wrzesień 2017 Personel Plus Intuicja to za mało – stawiajmy na evidence-based HRM Tatiana Szostok
czerwiec 2017 Personel Plus Człowiek w centrum uwagi Tatiana Szostok
czerwiec 2017 Personel Plus Nie zarządzaj ludźmi, ale z ludźmi Tatiana Szostok
maj 2017 Personel Plus Kandydat nasz Pan – kluczowe candidate experience Aleksandra Łozowska
sierpień 2017 Wolters Kluwer 3 filary udanej rekrutacji Aleksandra Łozowska
luty 2017 Personel Plus Rozwój na życzenie – Feedback 360 inaczej Bartłomiej Wąsowicz
marzec 2017 Studio Wiedzy Nowoczesny HR na wyciągnięcie … myszki Tatiana Szostok, Aleksandra Raida
styczeń/luty 2018 HR Business Partner Candidate experience journey Aleksandra Łozowska, Krzysztof Szostok
Harvard Business Review Polska Ocena potencjału Tatiana Szostok

Publikacje naukowe - Test2Drive

 1. Mamcarz, P. red. nauk. (2018). Psychologia transportu. Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa w transporcie
 2. Tarnowski, A. (2014). System Test2Drive w badaniach psychologicznych kierowców. Transport Samochodowy.
 3. Tarnowski, A., & Galazkowski, R. No Sky for Old Men. Cognitive and Psychomotor Factors of Licensing 60+ Pilots for Single-Pilot Aircrafts. SF J Aviation Aeronaut Sci. 2018; 1 (1), 1005.
 4. Lenik, P., Przednowek, K., Śliż, M., Bobula, G., & Lenik, J. The impact of exercises with a reaction ball on the eye-hand coordination of basketball players.December 2017, 
 5. Conference: 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY „Sport and Quality of Life
 6. MACHUL, K. (2017). SPRAWOZDANIE Z XXXV ZJAZDU NAUKOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO” PSYCHOLOGIA W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE”. Studia Psychologica, 1(15), 63-65.
 7. Tarnowski, A., & Olejniczak, A. (2016). Uwarunkowania i pomiar podatności na dystrakcję u starszych kierowców. Transport Samochodowy.
 8. Tarnowski, A., Olejniczak-Serowiec, A., & Marszalec, A. (2017). Roadside advertising and the distraction of driver’s attention. In MATEC Web of Conferences (Vol. 122, p. 03010). EDP Sciences.
 9. Olejniczak-Serowiec, A., & Rutkowska, D. (2017). Kwestionariusz do badania przekonań normatywnych kierowców dotyczących łamania prawa o ruchu drogowym. Transport Samochodowy.
 10. CZAPSKA, Karolina (2015) Intellectual processes and psychomotor performance of professional drivers in conventional psychological tests and Test2Drive, Polish Journal Aviation Medicine and Psychology 2015; 21(1):30-39.

Publikacje konferencyjne

 1. Tarnowski A. Sprawność psychomotoryczna a kontrola wykonawcza i osobowość. Diagnoza jako przedmiot badania i nauczania. Warszawa, 20-21.06.2015.
 2. Tarnowski, A. Innowacyjne narzędzia diagnozy psychologicznej kierowców- wnioski z badań. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Transport Drogowy XXI Wieku. Wrocław, 6 listopada 2015 r. (wykład plenarny)
 3. Tarnowski A., Gałązkowski R. No Sky for old men? Cognitive and psychomotor factors of licencing 60+ pilots for single-pilot aircrafts. 32nd EAAP Conference, Cascais Portugal, 26-30.09.2016.
 4. Tarnowski A., Niezgoda M., Kruszewski M., Kamiński T. Perceptual ability, distraction and drivers oculomotor behavior. International Conference of Traffic and Transport Psychology. Brisbane, 02-05.08.2016
 5. Tarnowski A. Reklamy widoczne z drogi i dystrakcja uwagi kierowcy. XI Międzynarodowe Seminarium Gambit, Gdańsk 16-17.11.2016
 6. Tarnowski A., Kamiński T., Kruszewski M., Niezgoda M.  „Trafność teoretyczna testów sprawności poznawczej i koordynacji- badania nad dobrze i słabo zdefiniowanymi konstruktami”. V Ogólnopolska Konferencja „Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania- Wyzwania dla diagnozy psychologicznej”, Poznań 24 – 25 06.16.
 7. Tarnowski A. Diagnoza w psychologii transportu: dysfunkcje i kompensacja. I konferencja „Diagnoza w praktyce psychologicznej: Współczesna praktyka diagnostyczna- osiągniecia i wyzwania”. Warszawa 16 – 17 marca 2017 r.
 8. Szostok K., Tarnowski A. Wskaźniki obniżonego funkcjonowania kierowcy i możliwości kompensacji w różnych grupach wiekowych wg systemu Test2Drive. I konferencja „Diagnoza w praktyce psychologicznej: Współczesna praktyka diagnostyczna- osiągniecia i wyzwania”. Warszawa 16 – 17 marca 2017 r.
 9. Adam Tarnowski – Silver drivers – wspieranie mobilności i bezpieczeństwa kierowców-seniorów. 36 Kongres PTP, Gdańsk 21-25.09.2017