1991 – 2009
Schuhfried – kontrakt software’owy

Podpisujemy bezterminowy kontrakt z austriacką firmą SCHUHFRIED, jednego ze światowych liderów w dziedzinie psychologicznych komputerowych narzędzi diagnostycznych, by przez kolejnych 25 lat być wsparciem technologicznym przy rozwijaniu Wiedeńskiego Systemu Testów. Ewoluujemy technologicznie wraz z rozwojem technologii informatycznych, tworząc systemy diagnostyki psychologicznej wsparte komputerowo: zaczynamy w systemie operacyjnym DOS, wkraczamy w świat Windows, zanurzamy się w Internecie.

1993 - 2005
Allianz Investment Bank Austria – kontrakt software’owy

Cobol, system bankowy, giełda – wyzwanie dla kilkuosobowego zespołu.

1995 – 2015
Schuhfried – kontrakt handlowy

Oferujemy w Polsce Wiedeński System Testów. W tym celu przeprowadzamy adaptację kulturową opracowywanych na przestrzeni lat testów, ich polską normalizację, opracowujemy polskie wersje podręczników testowych.

1997 - 2000
Międzynarodowe kontrakty software’owe
  • Bio-Logic Izrael
  • Luckman Interactive USA
  • SWETS  Holandia
1999
Rehacom

Adaptacja kulturowa we współpracy z ekspertami Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie systemu rehabilitacji neuropsychologicznej RehaCom firmy HASOMED/ Niemcy.

2001- 2002
MultiSelect i Proselect

Tworzymy pierwsze własne systemy komputerowego wspomagania badań psychologicznych dla biznesu: ProSelect i MultiSelect. Pierwsze takie w Polsce.

2002 - ...
Usługi HRM

Rozpoczynamy aktywne świadczenie usług w obszarze HRM.

2003 – …
Policja

Wygrywamy przetarg na komputerowy system wsparcia naboru do Policji w warstwie psychologicznej (bateria testów MultiSelect, system SYNAPS). Serwisujemy ten system – zarówno merytorycznie jak i technologicznie.

2003 – …
Cubiks

Podpisujemy jako licencjonowany partner bezterminowy kontrakt z brytyjską firmą Cubiks, jedną z wiodących firm globalnych w obszarze HRM (oferta narzędziowa i usługowa, certyfikujące szkolenia produktowe, wsparcie klientów, adaptacje narzędzi, udział w rozwijaniu narzędzi z naciskiem na aspekt wielokulturowości, walidacja i normalizacja, udział w usługowych projektach międzynarodowych).

2006-2007
mHR

Tworzymy samodzielnie pionierski komputerowo wspomagany system wsparcia zarządzania zasobami ludzkimi w firmach i organizacjach: mHR; po pierwszych samodzielnych wdrożeniach sprzedajemy mHR do BPSC, firmy oferującej kompletne rozwiązania klasy ERP.

2008
AltaOnline

Tworzymy i uruchamiamy platformę informatyczną do zarządzania badaniami psychologicznymi w biznesie. Na tej platformie implementujemy skonstruowane przez nasze R&D testy – ofertę dla biznesu w obszarze naboru i rozwoju ZZL.

2008 - …
Testy psychologiczne – nie tylko dla biznesu

Tworzymy testy związane z oceną m. in. sprawności poznawczej, testy sytuacyjne do oceny potencjału w obszarze przywództwa i sprzedaży, a także testy językowe.

2009 – 2013
A&DC – kontrakt handlowy

Realizujemy kontrakt handlowy z globalnym liderem rynku zadań assessmentowych (AC/DC), brytyjską firmą A&DC.

2010 – 2018
Projekty badawczo-rozwojowe finansowane przez NCBiR / BiO.

a. „Ocena i rozwój kadr kierowniczych Policji”
b. „PST – psychostymulator dla MSW i MON”
c. „SINDBAD – system informatyczny wspierający komunikacje w Policji i MSW”
d. „POLDRIVE – system wspomagania badań psychologicznych kierowców dla Policji”

2010
MultiSelect-R

Tworzymy zrewidowaną wersję baterii testów MultiSelect wraz ze zmodernizowaną technologicznie platformą informatyczną (system SYNAPS).

2013 - …
Test2Drive PL

Opracowujemy i wdrażamy pierwsze licencje innowacyjnego systemu komputerowo wspartej diagnostyki psychologicznej kierowców (ekran dotykowy, rozwiązanie sieciowe).

2015 - 2016
Test2Drive: uznana innowacyjność

T2D zdobywa nagrody za innowacyjność: Innowator Śląska (2015; Katowice; wyróżnienie); Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Innowacyjności (2016; Bruksela); Złoty Laur Innowacyjności (2016; NOT, Warszawa).

2015 – …
Hasomed – bezpośredni kontrakt handlowy

Podpisujemy bezterminowy kontrakt z niemiecką firmą HASOMED, jednego ze światowych liderów w dziedzinie rehabilitacji neuropsychologicznej mózgu.

2015 - …
Test2Work: diagnoza funkcji poznawczych

Rozszerzenie oferty w kierunku badań psychologicznych związanych z medycyną pracy i biznesem.

2017
Test2Drive International

Podpisujemy pierwszy kontrakt międzynarodowy na sprzedaż systemu T2D poza granicami kraju (Facthum, Hiszpania); stale rozwijamy T2D i T2W.